รางวัลอันทรงเกียรติของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

boss0page1 สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ โดยได้รับ
โล่รางวัลพระราชทาน อันเนื่องมาจากการจัดการศึกษาได้ดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลพระราชทาน ๓ ครั้งติดต่อกัน ดังนี้ ปีการศึกษา ๒๕๔๔  ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๓ สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัย นางสาวพรพรม นิสัยมั่น ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นับเป็น ๓ รางวัลอันทรงเกียรติของวิทยาลัย ซึ่งเกิดขึ้นและบ่งบอกถึงการบริหารและการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอย่างมุ่งมั่น สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ และร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษากับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่ประจักษ์

 

 

 

new03

new04

bar

boss019888

poraor01t

aew01t

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th