หลักสูตรที่เปิดสอน ปวช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.

สาขางานยานยนต์    

สาขางานไฟฟ้า 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  

สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานการขาย

สาขางานการบัญชี 

(คลิกที่สาขางานเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

 

 

 

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th