ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 80
2 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 242
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 827
4 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 276
5 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 316
6 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 196
7 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 187
8 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 171
9 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 243
10 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 208
11 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 204
12 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 207
13 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 307
14 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 199
15 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 185
16 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 185
17 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 246
18 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 284
19 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 317
20 Smart Health ประจำปี 2560 242
21 อบรม Action to be Smart Student 266
22 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 139
23 Train the Trainer 262
24 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 161
25 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 227
26 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 260
27 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 240
28 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 239
29 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 506
30 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 256
31 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 223
32 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 182
33 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 173
34 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 184
35 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 196
36 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 238
37 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 230
38 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 292
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 355
40 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 224
41 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 228
42 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 348
43 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 434
44 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 239
45 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 598
46 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 227
47 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 294
48 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 352
49 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 266
50 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 561
51 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 306
52 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 246
53 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 292
54 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 278
55 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 377
56 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 244
57 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 302
58 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 354
59 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 301
60 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 622
61 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 750
62 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 457
63 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 657
64 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 401
65 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 412
66 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 505
67 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 448
68 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 515
69 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 774
70 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 354
71 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 503
72 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 386
73 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 616
74 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 325
75 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 476
76 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 337
77 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 467
78 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 556
79 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 510
80 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 331
81 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 454
82 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 522
83 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 342
84 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 365
85 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 483
86 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 356
87 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 366
88 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 403
89 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 379
90 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 419
91 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 408
92 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 459
93 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 695
94 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 416
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th