ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 6
2 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 3
3 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 13
4 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 7
5 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 19
6 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 44
7 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 50
8 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 49
9 Smart Health ประจำปี 2560 48
10 อบรม Action to be Smart Student 43
11 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 17
12 Train the Trainer 75
13 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 28
14 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 53
15 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 46
16 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ ปวช.3 46
17 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 61
18 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 82
19 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 103
20 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 110
21 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 80
22 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 61
23 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 50
24 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 62
25 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 53
26 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 109
27 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 93
28 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 170
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 206
30 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 100
31 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 110
32 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 204
33 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 298
34 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 117
35 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 430
36 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 98
37 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 158
38 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 216
39 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 146
40 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 333
41 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 188
42 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 115
43 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 172
44 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 134
45 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 230
46 คณะผู้บริหารบันทึกเทปถวายพระพร 165
47 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ให้กำลังใจกลุ่มนักศึกษา SMART STUDENT 160
48 เปิดศาลาที่พักรอรถ SMART STATION 155
49 กิจกรรม Smart Health Opening 216
50 โครงการแนวร่วมปฎิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 141
51 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง เข้าร่วมโครงการ ทำขาเทียมพระราชทาน 119
52 สนง.กกต.จังหวัดระยอง จัดประชุมที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 122
53 ช่อง11 บันทึกเทปรายการที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 141
54 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมงานวันสุนทรภู่ 168
55 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ร่วมหล่อเทียนพรรษา 204
56 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 154
57 คณะผู้บริหารร่วมงานศพบิดาหัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 142
58 คณะศึกษาดูงานจาก Quy Nhum Vacational College จากประเทศเวียดนาม 216
59 วิทยาลัยจากประเทศเวียดนามเข้าศึกษาดูงาน 197
60 เดินทางเข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ 212
61 อบรมเทคนิคการสอน 75
62 เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 171
63 อบรมยกระดับคุณภาพการศึกษา 171
64 บุคลากรเข้าอบรมลูกเสือ 211
65 ช่างกลโรงงานทำบุญแผนกต้อนรับนักศึกษาใหม่ 192
66 แผนกบัญชีและการตลาดทำบุญเลี้ยงพระและรับนักศึกษาใหม่ 189
67 ทำบุญหอพักนักศึกษา EP 188
68 เปิดเทอมวันแรก นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 249
69 นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูจังหวัดระยอง 159
70 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 180
71 ปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 161
72 นิเทศนักศึกษาพม่าฝึกงานที่ จ.กำแพงเพชร 174
73 เตรียมจัดทำ 7 Habbits 133
74 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ส่งทีมอาจารย์ เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล TRPCT OPEN 2016 193
75 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับเทคนิคหนองคายศึกษาดูงาน 182
76 เยี่ยมบ้านนักศึกษาทุนพระราชทาน 170
77 คัดเลือกครูสำหรับสอนนักศึกษาEP 189
78 พิธีรดน้ำดำหัว เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ประจำ 2559 149
79 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 139
80 ประชุมบุคลากร เดือนมีนาคม 135
81 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 173
82 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 209
83 อบรมบทบาท อาจารย์ที่ปรึกษา 164
84 เทคโนไออาร์พีซีจัดกิจกรรมวันเกียรติคุณ 149
85 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 171
86 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีทีจัดประชุมภาคี4ฝ่าย 162
87 เทคโนไออาร์ จัด IRPCT Young Talent 133
88 ผู้จัดการวิทยาลัยฯเข้าสวัสดีปีใหม่ 184
89 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง เข้าสวัสดีปีใหม่ 173
90 กรรมการผู้จัดการฯตรวจความพร้อมหอพักนักศึกษาต่างชาติ 173
91 คณะผู้บริหารฯ ทูลเกล้าฯถวายรายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 223
92 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมงานวันเด็กภายในชุมชน 206
93 ศูนย์บริการฯให้บริการพื้นที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน 142
94 “มหกรรมทักษะวิชาชีพและอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สู่อาเซียน” 209
95 งาน PTT NEXT …The Vision Come True 187
96 แผนกสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมอบรมสร้างพิธีกรและดีเจอาสา 220
97 แผนกภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน Halloween 235
98 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 216
99 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับนักศึกษา สปป.ลาว 235
100 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ฝากตัวเป็นศิษย์ นักศึกษา สปป.ลาว 173
 
เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 4

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th