ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 1
2 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 118
3 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 28
4 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 35
5 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 29
6 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 77
7 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 71
8 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 88
9 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 74
10 รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ 83
11 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 73
12 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 94
13 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 73
14 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 56
15 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 76
16 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 100
17 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 120
18 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 113
19 Smart Health ประจำปี 2560 110
20 อบรม Action to be Smart Student 119
21 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 44
22 Train the Trainer 139
23 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 74
24 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 95
25 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 159
26 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 108
27 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 129
28 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 288
29 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 153
30 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 125
31 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 97
32 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 90
33 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 96
34 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 95
35 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 150
36 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 134
37 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 201
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 241
39 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 144
40 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 157
41 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 241
42 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 335
43 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 149
44 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 474
45 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 127
46 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 185
47 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 255
48 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 184
49 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 396
50 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 215
51 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 139
52 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 211
53 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 165
54 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 277
55 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 176
56 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 218
57 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 249
58 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 204
59 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 533
60 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 642
61 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 366
62 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 540
63 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 328
64 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 310
65 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 404
66 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 367
67 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 415
68 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 654
69 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 272
70 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 420
71 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 316
72 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 510
73 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 251
74 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 374
75 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 250
76 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 362
77 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 425
78 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 416
79 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 240
80 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 317
81 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 430
82 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 253
83 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 271
84 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 395
85 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 270
86 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 265
87 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 307
88 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 283
89 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 322
90 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 312
91 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 339
92 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 532
93 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 318
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th