ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 73
2 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 184
3 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 81
4 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 86
5 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 74
6 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 135
7 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 110
8 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 122
9 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 121
10 รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ 126
11 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 115
12 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 159
13 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 110
14 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 94
15 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 108
16 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 147
17 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 175
18 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 178
19 Smart Health ประจำปี 2560 156
20 อบรม Action to be Smart Student 172
21 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 72
22 Train the Trainer 178
23 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 100
24 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 128
25 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 191
26 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 143
27 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 159
28 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 366
29 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 181
30 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 149
31 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 126
32 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 119
33 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 121
34 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 130
35 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 179
36 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 163
37 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 218
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 266
39 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 169
40 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 178
41 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 271
42 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 356
43 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 167
44 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 507
45 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 156
46 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 217
47 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 285
48 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 204
49 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 450
50 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 245
51 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 175
52 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 234
53 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 207
54 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 307
55 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 205
56 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 239
57 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 282
58 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 237
59 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 556
60 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 683
61 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 393
62 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 577
63 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 343
64 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 338
65 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 439
66 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 391
67 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 444
68 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 692
69 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 296
70 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 441
71 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 341
72 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 541
73 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 272
74 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 410
75 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 277
76 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 396
77 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 479
78 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 448
79 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 273
80 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 394
81 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 459
82 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 285
83 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 306
84 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 424
85 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 300
86 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 304
87 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 339
88 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 317
89 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 356
90 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 343
91 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 378
92 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 580
93 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 349
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th