ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 6
2 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 3
3 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 13
4 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 7
5 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 19
6 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 44
7 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 50
8 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 49
9 Smart Health ประจำปี 2560 48
10 อบรม Action to be Smart Student 43
11 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 17
12 Train the Trainer 75
13 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 28
14 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 53
15 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 46
16 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ ปวช.3 46
17 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 61
18 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 82
19 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 103
20 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 111
21 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 80
22 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 61
23 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 50
24 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 63
25 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 53
26 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 109
27 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 93
28 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 170
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 206
30 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 100
31 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 111
32 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 204
33 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 298
34 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 118
35 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 430
36 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 99
37 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 159
38 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 216
39 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 146
40 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 333
41 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 188
42 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 115
43 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 172
44 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 134
45 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 230
46 คณะผู้บริหารบันทึกเทปถวายพระพร 165
47 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ให้กำลังใจกลุ่มนักศึกษา SMART STUDENT 160
48 เปิดศาลาที่พักรอรถ SMART STATION 155
49 กิจกรรม Smart Health Opening 216
50 โครงการแนวร่วมปฎิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 141
51 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง เข้าร่วมโครงการ ทำขาเทียมพระราชทาน 119
52 สนง.กกต.จังหวัดระยอง จัดประชุมที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 122
53 ช่อง11 บันทึกเทปรายการที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 141
54 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมงานวันสุนทรภู่ 168
55 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ร่วมหล่อเทียนพรรษา 204
56 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 154
57 คณะผู้บริหารร่วมงานศพบิดาหัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 142
58 คณะศึกษาดูงานจาก Quy Nhum Vacational College จากประเทศเวียดนาม 216
59 วิทยาลัยจากประเทศเวียดนามเข้าศึกษาดูงาน 197
60 เดินทางเข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ 212
61 อบรมเทคนิคการสอน 75
62 เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 171
63 อบรมยกระดับคุณภาพการศึกษา 171
64 บุคลากรเข้าอบรมลูกเสือ 211
65 ช่างกลโรงงานทำบุญแผนกต้อนรับนักศึกษาใหม่ 192
66 แผนกบัญชีและการตลาดทำบุญเลี้ยงพระและรับนักศึกษาใหม่ 189
67 ทำบุญหอพักนักศึกษา EP 188
68 เปิดเทอมวันแรก นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 249
69 นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูจังหวัดระยอง 159
70 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 180
71 ปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 161
72 นิเทศนักศึกษาพม่าฝึกงานที่ จ.กำแพงเพชร 174
73 เตรียมจัดทำ 7 Habbits 133
74 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ส่งทีมอาจารย์ เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล TRPCT OPEN 2016 193
75 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับเทคนิคหนองคายศึกษาดูงาน 182
76 เยี่ยมบ้านนักศึกษาทุนพระราชทาน 170
77 คัดเลือกครูสำหรับสอนนักศึกษาEP 189
78 พิธีรดน้ำดำหัว เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ประจำ 2559 149
79 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 139
80 ประชุมบุคลากร เดือนมีนาคม 135
81 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 173
82 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 209
83 อบรมบทบาท อาจารย์ที่ปรึกษา 164
84 เทคโนไออาร์พีซีจัดกิจกรรมวันเกียรติคุณ 149
85 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 171
86 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีทีจัดประชุมภาคี4ฝ่าย 162
87 เทคโนไออาร์ จัด IRPCT Young Talent 133
88 ผู้จัดการวิทยาลัยฯเข้าสวัสดีปีใหม่ 184
89 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง เข้าสวัสดีปีใหม่ 173
90 กรรมการผู้จัดการฯตรวจความพร้อมหอพักนักศึกษาต่างชาติ 173
91 คณะผู้บริหารฯ ทูลเกล้าฯถวายรายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 223
92 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมงานวันเด็กภายในชุมชน 206
93 ศูนย์บริการฯให้บริการพื้นที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน 142
94 “มหกรรมทักษะวิชาชีพและอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สู่อาเซียน” 209
95 งาน PTT NEXT …The Vision Come True 187
96 แผนกสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมอบรมสร้างพิธีกรและดีเจอาสา 220
97 แผนกภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน Halloween 235
98 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 216
99 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับนักศึกษา สปป.ลาว 235
100 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ฝากตัวเป็นศิษย์ นักศึกษา สปป.ลาว 173
101 บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมกิจกรรม Bike For Dad 225
102 ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 191
103 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้รับโล่รางวัล สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตราฐานสากลระดับดีเยี่ยม 253
104 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เข้ารับการตรวจประเมิณจากคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 258
105 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 262
106 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดโครงการโครงการ Stop Teen Mom 267
107 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดโครงการโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 238
108 นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษา ฯ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการ เทศบาลสัญจร 352
109 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมงาน วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 376
110 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดงาน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2558 362
111 วิทยาลัยเทคเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี 402
112 นายเกียรติศักดิ์ บุญกล่อม ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออารฺพีซี นำคณะครูและนักศึกษาเข้ารับรางวัล การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 274
113 วิทยาลัยเทคเทคโนโลยีไออาร์พีซี ครบรอบ 20 ปี 346
114 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เข้ารับมอบทุน เพื่อนำไปออกค่ายวิชาการ 254
115 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี พร้อมคณะผู้บริหารฯ เดินทางดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ 269
116 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมงานไหว้ครูช่าง 420
117 วิทยาลัยเทคเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดอบรมการจัดทำสื่อออนไลน์ 276
118 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต รับโล่เชิดชูเกียรติคุณ องค์กรดีเด่นด้านวัฒนธรรม 270
119 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต วางพานพุ่มสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 241
120 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ถวายรายงานแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 320
121 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขตภาคตะวันออก 339
122 งานขลิบปอยผม โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ถวายพระเทพฯ 60 พรรษา 302
123 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 491
124 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 585
125 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 329
126 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 497
127 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 288
128 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 271
129 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 377
130 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 324
131 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 363
132 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 589
133 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 236
134 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 373
135 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 279
136 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 435
137 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 219
138 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 336
139 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 215
140 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 331
141 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 372
142 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 377
143 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 217
144 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 291
145 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 403
146 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 224
147 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 247
148 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 364
149 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 235
150 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 232
151 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 264
152 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 231
153 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 275
154 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 270
155 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 298
156 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 472
157 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 279
158 IRPCT Congratulated the Royal Awarded Student of Academic Year 2012-2013 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 716
159 IRPCT took part on the 38th Annual Ordinary General Meeting. IRPCT ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 38 345
160 IRPCT student received the Royal Outstanding Badge of the Year 2011-2012 นักศึกษา IRPCT รับเข็มเชิดชูเกียรติ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 484
161 IRPCT held Parents & Teachers Meeting of 1st Semester of Academic Year 2013-2014. IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 316
162 IRPCT Myanmar Scholars visited ThaiOil Public Company Limited. IRPCT เยี่ยมชม และศึกษาดูงาน บมจ.ไทยออยล์ 596
163 IRPCT participated the 16th Rayong Vocational Institution Sports Competition. IRPCT คว้ารางวัลชนะเลิศกีฬาครูอาชีวะเอกชน จ.ระยอง 388
164 IRPCT Executive Team and Faculty studied trip and joined special lecture at PTT Public Company Limited. คณะผู้บริหารและคณาจารย์ IRPCT ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายพิเศษ บมจ. ปตท. 419
165 IRPCT welcomed Administrators from PTT Exploration and Production Public Company Limited (Thailand). IRPCT ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) 426
166 IRPCT Educational Visit in Laos IRPCT ศึกษาดูงานสถานศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 329
167 Wai Kru Ceremony for ROTCS Instructors at IRPCT Center พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 470
168 IRPCT signed MOU for "Developing Volunteer Networks for School Safety” IRPCT จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เครือข่ายอาสาพัฒนาดูแลโรงเรียนน้องให้ปลอดภัย” 433
169 IRPCT Internal Research Competition within the Academic Year 2013-2014 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน IRPCT ประจำปีการศึกษา 2556 355
170 The 10th Leaders Youth Camp ค่ายผู้นำเยาวชน IRPCT รุ่นที่ 10 362
171 ‘Waikru Ceremony for Intern Workplace Trainers’ of IRPCT 2/2013 พิธีไหว้ครูสถานประกอบการIRPCT ภาคเรียนที่ 2/2556 455
172 IRPCT signed MOU for Internship partnership with Fisher&Paykel Appliances (Thailand) Company Limited IRPCT ลงนามความร่วมมือด้านการฝึกงาน ร่วมกับ บริษัท Fisher &Paykel Appliances (ประเทศไทย) จำกัด 466
173 IRPCT Students Internship Orientation for 2nd Semester of Academic Year: 2013-2014 IRPCT จัดอบรม และปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปวส. ภาคเรียนที่ 2/2556 546
174 IRPCT passed the food hygienic quality control from Rayong Provincial Public Health Office. IRPCT ผ่านการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารสำนักงานสาธารณสุขระยอง 275
175 IRPCT Students won the Eastern Music Competition “The Seed Show Audition 2013” นักศึกษา IRPCT ชนะเลิศการแข่งขันดนตรีประจำภาคตะวันออก “The Seed Show Audition 2013” 420
176 IRPCT Volunteers Development Camp to commemorate Mother's Day at Baan Buang Ton Chan School IRPCTออกค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติวันแม่ IRPCT ณ โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 329
177 IRPCT First Aid Training with Automotive Mechanical Students IRPCTจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น นักศึกษาแผนกช่างยนต์ IRPCT 600
178 IRPCT visited Accounting & Financial Department at IRPC Public Company Limited IRPCT เยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ฝ่ายบัญชี และการเงิน บมจ.ไออาร์พีซี 561
179 ‘Virtue and Morality for Daily Life’ Seminar attended by IRPCT Faculty & Staff บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต 305
180 IRPCT Student won the Regional Professional Competition IRPCT ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค 360
181 IRPCT and CTCI (Thailand) Company Limited signed the MOU for Internship IRPCT ลงนามความร่วมมือด้านการฝึกงาน ร่วมกับ บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด 688
182 IRPCT participated the Tour at Rayong Municipality 2013 IRPCT ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร ปี 2556 306
183 IRPCT won 2 Rewards at the National Science Week 2013 IRPCT คว้า 2 รางวัลรองชนะเลิศงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 390
184 IRPCT Science Day 2013 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ IRPCT 2556 382
185 IRPCT Lighted the Candle on National Mother’s Day 2013 IRPCT ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ ปี 2556 482
186 IRPCT Rock on Concert for Loved Mom. IRPCT คอนเสิร์ตร็อคแด่แม่อันเป็นที่รัก 414
187 IRPCT National Mother’s Day Celebration in 2013 กิจกรรมวันแม่ IRPCT ปีการศึกษา 2556 388
188 IRPCT created an Exhibit Board with the theme: ‘Her Majesty the Queen Sirikit’s Duties’ IRPCT รับรางวัลประกวดบอร์ดนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ 713
189 IRPCT got the Award-Winning Drama on Stopping Violence against Women 2013 IRPCT ชนะเลิศการประกวดละครยุติความรุนแรง ปี 2556 324
190 Volunteer Camp to commemorate National Mother’s Day 2013 ค่ายพัฒนาเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2556 342
191 IRPCT Blood Letting for the National Mother’s Day Occasion IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 501
192 IRPCT Students’ Development Camp (AY: 2013-2014) ค่ายพัฒนาศักยภาพ IRPCT ปีการศึกษา 2556 411
193 Technology Club of IRPCT organized the Knowledge Development Activities for Ban Tapoon Tong School ชมรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ IRPCT จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้สู่โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 492
194 The Love Reading Project ‘Let IRPCT Students read to Honor Maha Chakri Sirindhorn, the Reader’ โครงการรักการอ่าน “อ่านเถิดนักศึกษา IRPCT อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” 524
195 IRPCT Candle Offering Ceremony (Academic Year 2013-2014) พิธีถวายเทียนพรรษา IRPCTปีการศึกษา 2556 661
196 IRPCT Created a Big Candle (Academic Year 2013-2014) IRPCT จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2556 624
197 Famous Poetic Soonthorn Phu Day at IRPCT (Academic Year 2013-2014) กิจกรรมสุนทรภู่ IRPCT ปีการศึกษา 2556 599
198 IRPCT First Aid Training (Year 2013) IRPCT จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 2556 776
199 IRPCT Program named “Stop Teen Mom ” Academic Year 2013-2014. IRPCT จัดโครงการ “Stop Teen Mom” ปีการศึกษา 2556 658
200 IRPCT Management held a Learning Competency Training. IRPCT อบรมการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 479
201 IRPCT visited Chitrada School. IRPCT ศึกษาดูงาน โรงเรียนจิตรลดา(สายอาชีพ) 1002
202 Wai Kru Ceremony at IRPCT Year 2013. พิธีไหว้ครู IRPCT ปีการศึกษา 2556 654
203 Opening Ceremony of the Classroom for Student Interaction (Version 5.2.) พิธีเปิดห้อง Classroom for Student Interaction (Version 5.2) 538
204 IRPCT signed the Memorandum on Cooperation (MOU), the Educational Policy in Preventing and Solving Drug Problems in Schools IRPCT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกัน และแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว 548
205 IRPCT welcome the Republic of The Union of Myanmar IRPCT ต้อนรับนักศึกษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 723
206 Thai Culture Workshop for Social Etiquette for Academic Year 2013-2014 โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทย และมารยาทในสังคม ปีการศึกษา 2556 629
207 IRPCT Students visited IRPC Plant of Academic Year 2013-2014 นักศึกษาIRPCTเยี่ยมชมโรงงานIRPC ปีการศึกษา 2556 902
208 IRPCT Students Youth Training for Basic Law in 2013 IRPCT อบรมกฎหมายเยาวชน ปีการศึกษา 2556 505
209 IRPCT English Placement Test for Students in the English Master Classes 503
210 High Vocational Diploma Scholarship Ceremony to 40 Myanmar Students พิธีมอบทุนการศึกษา Award Ceremony of High Vocational Diploma Scholarship 597
211 IRPCT Parents Meeting and new Student Orientation for Academic Year 2013-2014 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่IRPCT ประจำปีการศึกษา 2556 555
212 IRPCT Wai Kru Ceremony for the First Semester of the Academic Year 2013-2014 พิธีไหว้ครูสถานประกอบการIRPCT ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา2556 609
213 IRPCT Student Orientation for the First Semester of Academic Year 2013-2014 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานIRPCT ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2556 590
214 The Preaching and Ordination of Heirs on Annual Summer 2013 โครงการบรรพชา และอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 625
215 TPIT & IRPCT Homecoming Reunion คืนสู่เหย้าชาวTPIT & IRPCT 609
216 Commencement Ceremony for Graduates of Academic Year 2012 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 1178
217 Parents Meeting on the 2nd Semester of the Academic Year 2012-2013 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 523
218 IRPCT Internship Knowledge Management Presentation Competition. การประกวดการนำเสนอองค์ความรู้จากการฝึกงานของนักศึกษา IRPCT 587
219 IRPCT Awarded Certificates to Excellent Students วันประกาศเกียรติคุณ IRPCT 620
220 Orientation Ceremony for Graduating Students of Academic Year 2012 พิธีปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบัน ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 IRPCT 711
221 IRPCT ต้อนรับ TAIYOGIKEN (THAILAND) CO.,LTD 536
222 IRPCT มอบทุนการศึกษา “IRPCT เพื่อชุมชนคนระยอง” 564
223 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ขอพระราชทานพระราชานุญาตเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 1498
224 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต 1388
225 IRPCTร่วมลงนามถวายพระพร 2767
226 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี คว้า 3 รางวัล ระดับประเทศ 771
227 กิจกรรม Chinese New Year IRPCT 2013 534
228 IRPCT จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยฯ 636
229 IRPCT ร่วมโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน 873
230 โครงการ IRPCT Young Talent 540
231 IRPCT ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 27 724
232 ผู้บังคับบัญชาศูนย์ฝึกนศท. มณฑลทหารบกที่ 14 สวัสดีปีใหม่ IRPCT 893
233 รางวัลอันทรงเกียรติของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 4853
234 IRPCT อวยพรปีใหม่ 737
235 IRPCT ให้การต้อนรับ Mr. Randeep Sudan 680
236 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” IRPCT 965
237 IRPCT ออกค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 18 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 659
238 คุณชาญวิทย์ ทับสุพรรณ อบรม แนวทางด้านการปฏิบัติการ การศึกษาของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ปี พ.ศ. 2558 IRPCT 618
239 IRPCT รับโล่ประกาศเกียรติคุณวันนักศึกษาวิชาทหาร 649
240 IRPCT ร่วมถวายพระพรชัยมงคล 488
241 กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 693
242 นักศึกษาIRPCTรับทุนการศึกษาเพื่อชุมชนIRPC 870
243 โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทย และมารยาทในสังคม รุ่นที่ 3 521
244 IRPCT ได้รับโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) รอบ 3 ในระดับดีมาก จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย 1097
245 IRPCT ต้อนรับคณะดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ (วทบ.) 899
246 การแข่งขันกีฬาครูอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 15 619
247 IRPCT ลงนามความร่วมมือด้านการฝึกงานร่วมกับ บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 673
248 โครงการประกวดงานวิจัยภายในIRPCT ประจำปีการศึกษา 2555 681
249 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2555 662
250 IRPCT มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดป่าประดู่ 1061
251 IRPCTร่วมโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อน้องโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1048
252 IRPCT อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับภาษี 1013
253 IRPCT ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร ปี2555 1069
254 IRPCT จัดโครงการ “Stop Teen Mom” 1075
255 วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย 1672
256 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ IRPCT 1194
257 คุณจันทิมามอบทุนการศึกษาแก่IRPCT 898
258 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 1071
259 กิจกรรมวันแม่ IRPCT ปีการศึกษา 2555 1148
260 Opening of the IRPCT Foreign Languages Centre 875
261 IRPCT ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าระยอง (EGCO GROUP) 1796
262 IRPCTจัดค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 1255
263 IRPCTรับรางวัลประกวดบอร์ดนิทรรศการฯ วันรพี 1197
264 พิธีถวายเทียนพรรษาIRPCT 1273
265 IRPCTลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมร่วมกับวัฒนธรรม จ.ระยอง 962
266 IRPCTร่วมบริจาคโลหิต 1687
267 พิธีหล่อเทียนพรรษาIRPCT 1721
268 นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานIRPC ปีการศึกษา 2555 2264
269 กลุ่มปตท.ร่วมกับนักศึกษาIRPCT ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 1678
270 IRPCTอบรมกฎหมายเยาวชน ปีการศึกษา 2555 1416
271 วันต่อต้านยาเสพติดIRPCT 1532
272 IRPCTร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ จังหวัดระยอง 1844
273 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องแผนกเคมีอุตสาหกรรม Program Chem-Ace 1498
274 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ IRPCT 1640
275 คอนเสิร์ต IRPCT อ้อมแขนนี้เพื่อน้องของเรา 1989
276 สำรวจพื้นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของกลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก 3681
277 พิธีไหว้ครู IRPCT ปีการศึกษา 2555 1923
278 IRPCTต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 1464
279 IRPCT English Placement Test for students of the English Master Classes 1082
280 พิธีไหว้ครูสถานประกอบการ IRPCT ประจำปีการศึกษา 2555 1534
281 พิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกงานร่วมกับ บริษัท โตโยต้า วิชั่น จำกัด 1232
282 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2555 1563
283 การอบรม “IRPCT ก้าวสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย” 1183
284 ตัวแทนนักศึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทย และมารยาทในสังคม 1479
285 โครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาใหม่ปี 2555 1431
286 ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 1359
287 คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เข้าฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC) 1790
288 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดโครงการ อุปสมบทและบรรพชาหมู่พระธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน 1509
289 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 1448
290 วันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ 893
291 วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2555 1283
292 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 26 1766
293 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 1409
294 โครงการ Fifty young talent 1391
295 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี รับมอบกระเช้าปีใหม่ จาก PTT Phenol 1202
296 โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 1273
297 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1422
298 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี รับมอบเกียรติบัตรในงานครูเอกชนระยอง..ปรองดองสู่อาเซียน 1827
299 เกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี” วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 1576
300 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมประกวด “ครูเอกชนดีเด่น” 1245
301 IRPCT ร่วมมอบความสุขแก่น้อง 1378
302 โครงการ Fifty Young Talent 833
303 งานกีฬา“ประดู่แดงเกมส์” วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 2079
304 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 1046
305 อวยพรและขอพรปีใหม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไออาร์พีซี 1102
306 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ คณะกรรมการบริษัทเทคโนโลยีไออาร์พีซี 1547
307 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2555 แด่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 1448
308 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 1089
309 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี รับมอบกระเช้าปีใหม่ จาก ม.ศรีปทุม 1152
310 IRPCT ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำดีถวายพ่อหลวง 1179
311 กองทัพจิตอาสาฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าวัดปากน้ำ นนทบุรี หลังน้ำลด 1503
312 กองทัพจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมฟื้นฟูลำลูกกา 1409
313 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "วันพ่อแห่งชาติ" 1878
314 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางเข้าเยี่ยมอาสาสมัครฟื้นฟูและซ่อมแซมระบบไฟฟ้ารพ.พระนครศรีอยุธยา 1512
315 คุณอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เยี่ยมชมและให้กำลังใจจิตอาสาวิทยาลัยฯ 1702
316 กองทัพจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมฟื้นฟู จังหวัดอยุธยา 1326
317 กลุ่ม ปตท. มอบห้องสุขาลอยน้ำ 5 ห้อง ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนไทรคู่ เขตจตุจักร กรุงเทพ 1625
318 กองทัพจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมฟื้นฟูจังหวัดนครสรรค์หลังน้ำลด 1499
319 โครงการ “เป็ดน้อยเตือนภัย” กับรายการ QI 081 ชุมชนไม่จนปัญญา สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส 1961
320 โครงการ “กองทัพจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี” ณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1781
321 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 1819
322 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการ 4 ฝ่าย 1128
323 โครงการ “เป็ดน้อยเตือนภัย” จัดโดย กลุ่มปตท. รวมพลังไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับวิทยาลัยฯ 1970
324 กลุ่ม ปตท. มอบห้องสุขาลอยน้ำ 11 ห้อง ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 1327
325 กลุ่มปตท. รวมพลังไทยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี มอบสุขาลอยน้ำ 1747
326 บมจ.ปตท. และ บมจ.ไออาร์พีซี ร่วมกับวิทยาลัยฯ มอบถังเก็บน้ำและอ่างล้างจานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1780
327 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีระดมอาสาสมัครที่มีจิตอาสาร่วมบรรจุกระสอบทรายช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย 1578
328 ผู้บริหารและคณาจารย์ฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือกัญจณัช 2130
329 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 1259
330 วันปิยมหาราช 944
331 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกงาน ในสถานประกอบการ 1490
332 พิธีไหว้ครูช่างสถานประกอบการ 1240
333 โครงการประกวดผลงานวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 1479
334 ค่ายผู้นำเยาวชน IRPCT 1370
335 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณให้แก่วิทยาลัยฯ 1550
336 การนำเสนอองค์ความรู้ของนักศึกษาฝึกงาน 1522
337 คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศึกษาดูงานบริษัท โตมิ (ประเทศไทย) จำกัด 1634
338 สุขสันต์วันเกิดพนักงานประจำเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2554 2172
339 กีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดระยอง 2171
340 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ระยอง 6010
341 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีเข้าศึกษดูงานบริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1266
342 งานฉลองรางวัลเกียรติยศ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 สมัย 9 กันยายน 2554 2131
343 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีเข้ารับโล่ และเข็มเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2966
344 โครงการทัศนศึกษาในสถานประกอบการ โดย แผนกช่างกลโรงงาน 1985
345 ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 1660
346 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2148
347 กีฬาอาชีวศึกษาครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดระยอง 2473
348 การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 1731
349 กรรมการบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้เยี่ยมชม จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมวิทยาลัย 1591
350 โครงการ การบริการทางวิชาชีพสู่ชุมชน 2403
351 วิทยาลัยเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยต้นสังกัด สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1871
352 พิธีหล่อเทียนพรรษา 1846
353 เปิดตัว IRPCT ENGLISH CLUB 22 มิถุนายน 2554 1934
354 ช่วยเหลือนักศึกษา ประสบอัคคีภัย 1764
355 วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 3621
356 โครงการ IRPCT สร้างอาชีพสู่อนาคต "ร้านตัดผม" 2378
357 กิจกรรม DIMOND of IRPCT 2111
358 พิธีไหว้ครูช่าง นักศึกษาฝึกงาน 2495
359 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 1941
360 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับปวช และปวส 1849
361 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดตะพงนอก 2181
362 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2553 1433
363 ปฐมนิเทศบรรพชาสามเณรและพิธีตัดปอยผม 1545
364 งานวันแสดงพลังแห่งความสำเร็จ 1646
365 โครงการ “ประกวด FOLK SONG IRPCT 2011” 2012
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th