ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
101 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดโครงการโครงการ Stop Teen Mom 261
102 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดโครงการโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 228
103 นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษา ฯ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการ เทศบาลสัญจร 339
104 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมงาน วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 370
105 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดงาน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2558 353
106 วิทยาลัยเทคเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี 392
107 นายเกียรติศักดิ์ บุญกล่อม ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออารฺพีซี นำคณะครูและนักศึกษาเข้ารับรางวัล การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 266
108 วิทยาลัยเทคเทคโนโลยีไออาร์พีซี ครบรอบ 20 ปี 341
109 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เข้ารับมอบทุน เพื่อนำไปออกค่ายวิชาการ 248
110 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี พร้อมคณะผู้บริหารฯ เดินทางดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ 261
111 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมงานไหว้ครูช่าง 404
112 วิทยาลัยเทคเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดอบรมการจัดทำสื่อออนไลน์ 269
113 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต รับโล่เชิดชูเกียรติคุณ องค์กรดีเด่นด้านวัฒนธรรม 262
114 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต วางพานพุ่มสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 236
115 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ถวายรายงานแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 313
116 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขตภาคตะวันออก 332
117 งานขลิบปอยผม โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ถวายพระเทพฯ 60 พรรษา 292
118 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 482
119 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 580
120 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 322
121 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 483
122 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 278
123 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 267
124 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 370
125 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 319
126 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 357
127 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 583
128 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 231
129 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 367
130 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 274
131 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 427
132 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 214
133 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 326
134 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 208
135 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 326
136 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 365
137 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 367
138 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 212
139 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 287
140 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 400
141 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 217
142 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 242
143 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 358
144 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 229
145 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 224
146 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 257
147 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 222
148 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 269
149 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 265
150 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 286
151 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 454
152 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 273
153 IRPCT จัดการอบรมการสร้างสื่อการสอน ด้วยโปรแกรม Flash บนเว็ปไซต์ E-Learning 276
154 IRPCT ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 220
155 พิธีไหว้ครูสถานประกอบการ IRPCT ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 291
156 IRPCTจัดปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 384
157 IRPCT คว้ารางวัลเหรียญทองระดับประเทศ จากผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 260
158 IRPCT ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสพป.อ่างทอง 248
159 IRPCT ให้การต้อนรับคณะนักเรียน และคณาจารย์ จากโรงเรียนห้วยยางศึกษาและโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จ.ระยอง ศึกษาดูงาน 370
160 พิธีเปิดห้อง Fitness Room IRPCT 364
161 IRPCT ร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด จ.ระยอง 327
162 IRPCT จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2557 404
163 วันวิทยาศาสตร์ IRPCT ประจำปีการศึกษา 2557 322
164 ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯวันแม่แห่งชาติ IRPCT ประจำปี 2557 274
165 IRPCT จัดอบรมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2557 243
166 IRPCT ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ ประจำปี 2557 276
167 พิธีเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน และกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2557 278
168 IRPCT จัดโครงการ Stop Teen Mom ประจำปี 2557 369
169 IRPCT คว้า 3 รางวัลการประกวดออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การค้ามนุษย์ 505
170 IRPCT ให้การต้อนรับท่านมานิตย์ สุธาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมาย บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 1019
171 IRPCT คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดชุดRecycleจากกระดาษDouble A 464
172 พิธีมอบทุนการศึกษา Award Ceremony of PTT Group High Vocational Diploma Scholarship 2014 Intake 259
173 IRPCT ร่วมอบรม ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ประจำปี 2557 211
174 กิจกรรมวันสุนทรภู่ IRPCT ประจำปีการศึกษา 2557 376
175 บ. เค ซี มหานคร ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับ IRPCT 252
176 IRPCT set up a virtue and ethics seminar on “Wonderful 5 Precepts You Never Know” IRPCT จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม “ความอัศจรรย์ของศีล 5 ที่ท่านไม่เคยรู้” 333
177 IRPCร่วมกับIRPCTจัดโครงการ สานใจ สร้างรอยยิ้ม สู่ชุมชน 320
178 พิธีไหว้ครู IRPCT ประจำปีการศึกษา 2557 267
179 ‘TALON’ SCHOOL TOUR WITH IRPCT โครงการ“เปิดประตูสัญจรตะลอน SCHOOL TOUR”กับ IRPCT 273
180 IRPCT’s Hairdressing (male-female) at Career Training Center โครงการเสริมสวย(ตัดผมชาย-หญิง)ศูนย์ฝึกอาชีพ IRPCT 433
181 IRPCT held an activity on the World No Tobacco Day as of 2014 IRPCT จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2557 229
182 IRPCT participated in Learning and Sharing Activity, Youth Project Against Tobacco. IRPCT ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเยาวชนพลยุติธรรมร่วมสร้างสรรค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ 237
183 PTT Group, PTTEP and IRPCT held “2014 PTT Group Vocational Diploma Scholarship Examination” PTT Group ,PTTEP และ IRPCT ร่วมจัดการสอบคัดเลือก “2014 PTT Group Vocational Diploma Scholarship Examination” 308
184 IRPCT WAI KRU FOR THE WORKPLACE CEREMONY on 1st Semester of academic year 2014 พิธีไหว้ครูสถานประกอบการIRPCT ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 315
185 IRPCT Orientation and Internship Training student 1st Semester, 2014 IRPCTจัดปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 322
186 IRPCT Held “A Youth Law Seminar” of Academic Year 2014 IRPCT จัดอบรมกฎหมายเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2557 247
187 IRPCT held the fundamental IT Orientation as of Academic 2014. IRPCTจัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2557 239
188 IRPCT arranged the English Master Class Test as of academic year 2014. IRPCT จัดสอบ English Master Class ประจำปีการศึกษา 2557 256
189 IRPCT’s Library Orientation Seminar as of academic year 2014. การอบรมการใช้ห้องสมุด IRPCT ประจำปีการศึกษา 2557 237
190 IRPCT “Move toward to Safety Culture Seminar” as of Academic year 2014. การอบรมก้าวสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย IRPCTประจำปีการศึกษา 2557 292
191 Diamond of IRPCT, Academic Year 2014 กิจกรรม Diamond of IRPCT ประจำปีการศึกษา 2557 242
192 IRPCT Thai culture-driven and social etiquette project 2014 IRPCT โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทย และมารยาทในสังคม 2557 257
193 IRPCT College was arrangements for visiting and studying at the workplace Project of academic year 2014 IRPCT จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2557 253
194 IRPCT has arrangements for meet the parents and new students orientation as of Academic year 2014 IRPCT จัดประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 216
195 IRPCT Made Arrangements for the Personnel Development Project of year 2014. IRPCT จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557 222
196 IRPCT joined in the Exhibition of Leverage Thailand’s Education Quality Improvement – Thai Education 2014 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน“มหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา Thai Education 2014” 238
197 IRPCT Won the Honor Award of the Excellence of Voluntary Model Project from the Volunteer in Educational Institutions Expo of the 2nd year IRPCT คว้าโล่เกียรติยศโครงการจิตอาสาต้นแบบยอดเยี่ยม จากงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปีที่ 2 279
198 IRPCT College received the Cultural Honorable Plaque from Rayong Ministry of Culture IRPCT รับโล่เชิดชูเกียรติคุณด้านวัฒนธรรม จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 268
199 IRPCT Welcomed Mr. Anek Buanamuang, PTT Plc Vice President, Service Station Retail Business, PTT Public company Limited. IRPCT ให้การต้อนรับ คุณอเนก บัวนาเมือง ผจก.ฝ่ายพัฒนาและบริหารสถานีบริการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 610
200 Pouring Water Ceremony on “IRPCT Delighted Songkran’s Day” พิธีรดน้ำดำหัว “เย็นฉ่ำทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เบิกบานไออาร์พีซีที” 299
 
หน้า 2 จาก 5

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th