ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 63
2 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 212
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 807
4 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 258
5 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 305
6 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 176
7 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 172
8 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 156
9 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 232
10 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 195
11 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 191
12 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 194
13 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 288
14 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 184
15 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 175
16 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 174
17 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 230
18 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 270
19 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 300
20 Smart Health ประจำปี 2560 231
21 อบรม Action to be Smart Student 254
22 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 126
23 Train the Trainer 245
24 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 151
25 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 212
26 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 245
27 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 222
28 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 224
29 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 473
30 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 244
31 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 214
32 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 171
33 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 165
34 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 177
35 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 186
36 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 226
37 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 219
38 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 281
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 342
40 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 217
41 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 220
42 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 335
43 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 424
44 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 228
45 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 584
46 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 215
47 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 283
48 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 341
49 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 254
50 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 545
51 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 294
52 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 234
53 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 281
54 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 268
55 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 366
56 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 237
57 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 289
58 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 341
59 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 289
60 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 608
61 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 739
62 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 444
63 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 636
64 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 392
65 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 399
66 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 492
67 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 439
68 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 501
69 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 758
70 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 343
71 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 492
72 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 379
73 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 606
74 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 313
75 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 469
76 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 327
77 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 453
78 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 538
79 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 498
80 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 323
81 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 443
82 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 510
83 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 329
84 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 350
85 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 472
86 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 347
87 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 354
88 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 396
89 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 370
90 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 408
91 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 399
92 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 447
93 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 666
94 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 402
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th