รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลสถานศึกษา

รางวัลแห่งความสาเร็จ แบ่งเป็น ๓ ด้าน

๑.รางวัลสถานศึกษา   >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

๒.รางวัลครู >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

๓.รางวัลนักศึกษา >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

รางวัลครู

รางวัลนักศึกษา

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th