กิจกรรม

 • ปฏิทินกิจกรรม   ( 7 รายการ )
 • ภาพข่าวกิจกรรม   ( 365 รายการ )
 • พิธีไหว้ครูช่างสถานประกอบการ   ( 1 Article )
  การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของหลักสูตรสายอาชีวะเพราะจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้
  ได้ฝึกปฏิบัติ มีทักษะและความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง ในสถานการณ์จริง
  ซึ่งก่อนที่นักศึกษาจะออกไปฝึกงาน ยังสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก
  วิทยาลัยได้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาทุกคนที่จะออกฝึกงานโดยการจัดปฐมนิเทศ
  รวมถึงเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระคุณของผู้ดูแลและผู้สอนการทำงานในสถานประกอบการ
  ซึ่งเปรียบเสมือนครูอีกท่าน วิทยาลัยได้เห็นถึงความสำคัญของครูช่างสถานประกอบการดังกล่าว
  จึงจัดพิธีไหว้ครูช่างสถานประกอบการขึ้น  โดยมีรายละเอียด

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th