ข่าวดี โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ (iPEC) เปิดรับสมัครรอบ 2 เฉพาะ
1.สาขาเคมีอุตสาหกรรม 14 ทุน รับผู้จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต เกรดไม่ต่ำกว่า 2.75 
2.สาขาปิโตรเคมี จำนวน 4 ทุน รับผู้จบ ปวช ช่างยนต์ ข่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ฐานวิทยาศาสตร์  และผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์
คณิต. เกรดไม่ต่ำกว่า. 2.75
**หากมีผู้สละสิทธิ์รอบแรก จำนวนทุนจะเพิ่มอีกในรอบ 2  ตามจำนวนที่สละสิทธิ์
 
  รับเฉพาะเพศชาย ตาไม่บอดสี และจบ ปีการศึกษา 2558 (อนุมัติจบเดือน มีค.-พค.59) และผู้ที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2559(อนุมัติจบ เดือน มีค.-15 พค.60)เท่านั้น และต้องพ้นภาระทางทหารเพื่อที่สะดวกในการที่จบการศึกษาแล้วเข้าทำงานทันที
เริ่มเปิดรับสมัคร 20 ก.พ. 2560 -15 มีค.60  สมัครได้ทาง www.irpct.ac.th/ipec
 
สำหรับผู้ที่เคยสมัครรอบแรกแล้วไม่ผ่านมีสิทธิ์สมัครใหม่ได้ครับ
 
กำหนดการต่างๆมีดังนี้ครับ
20  กุมภาพันธ์  2560 - 15 มีนาคม 2560  เปิดรับสมัครทาง ออนไลน์ 
17  มีนาคม  2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
19 มีนาคม 2560     สอบข้อเขียน ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
19 มีนาคม 2560    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  ทางเว็บไซต์ www.irpct.ac.th/ipec
 20 มีนาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ โดย สถานประกอบการ ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี